پایان دنیام

دارم از غم میمیرم تو این دنیای اشفته
نمیدونی زندگی برای من بی توچقدر سخته
دارم ازدست میدم زندگیم رو تویک لحظه
عبورازاین جاده برای من بی توچقدر سخته
دلم میخواست میرفتم از این زندگی وارانه
ببینم وقتی من نیستم چه حسی در تو میافته
بهم میریزه دنیام تواین شب سردزمستونی
رفتنت تواین شب برفی شبه پایان دنیامه

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/9261کپی شد!
860
۳