شعری متفاوت به نام سیگار و قلم

تقدیم به انان که می اندیشند
************************************
قصه من به سر رسید *** هیچکس به دادم نرسید
غصه منو بیچاره کرد *** کسی منو صدا نکرد
اشک توی چشمام میشینه *** هیچکس منو نمیبینه
غم داره ابم میکنه *** کسی نگام نمیکنه
دل میگه بسه دلکم *** من میدونم مترسکم
من میدونم که دلکم *** فقط واسه خودت تکم
دله دیگه دل داره خب *** میخواد اونم حرف بزنه
میخواد که ارومش کنه *** باز با خودش حرف میزنه
قسمت من از عشق اون *** حسرت و تنهایی شده
قسمت من از این زمون *** دلهره تو شادی شده
قسمت اشکای ولم *** غربت و اندوه دلم
قسمت و غصه و همه *** قصه ی زیبایی شده
میترسم از حال و هوام *** میترسم از روز و شبام
میترسم از حال دلم *** به کی بگم؟ فقط قلم؟
قلم خودش راز منه *** محرم اسرار منه
وقتی که مشکی تنشه *** یعنی خودش اخرشه
میترسم از روز و شبم *** دلم شده رنگ قلم
سیاه شده روز و شبم *** روزم شبم روزم شبم
روزا که چیزی نداره *** حرف جدیدی نداره
گاهی فقط یاد چشات *** اخ چی بگم حرف نداره
شبای لعنتیه که *** هر شب دیوونم میکنه
شیطون میاد گول میزنه *** سیگارو روشن میکنه
سیگار این شبای من *** اتیشش از گور شماست
یه نخ دو نخ یا پاکتش *** تاثیر حرفای شماست
یادت نره بانوی من *** هر شب تو اتیشم زدی
یادت نره خانوم من *** اتیش به قلبم بد زدی
میرم عزیز اما بدون *** اهم ولت نمیکنه
عقرب خودش رو طعمه ی *** نیش رقیب نمیکنه
ابانی ام اما بدون *** سادگی یک حسن منه
ویژگی بارز من *** عقرب دشمن شکنه
**************************************
افشین سلیمانی

از این نویسنده بیشتر بخوانید: