اگه من لایقت بودم …

اگه من لایقت بودم کنـــارم بودی این شبها
تا اینجوری نباشم من تو این دنیا تک و تنها
اگه من لایقـت بودم خدا هم مهــربونتر بود
کنارم بود و قلب من نمیشد سرد و قیر اندود
اگه من لایقت بودم نصیبم بودخوشبختی
نمیدیدم تو این دنیا کنارت تلخی و سختی
اگه من لایقت بودم به من خورشید میتابید
و بختم جای بیداری تو این روزا نمیخوابید!
اگه من لایقت بودم همین حالا جای خوندن
کنارم بودی و با من میگفتی قصه موندن!
اگه من لایقت بودم، نمیدونم! شاید باشم!
که با یادت توی دنیا دارم من شعر میپاشم

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/9220کپی شد!
1250
۳۹