..:: آوازه خون ::..

یکی بود که چشـمـاش     یـــه بـارم نـبــاریـــد

یکی کــــه تــو خــوابـم     بـــاورش نــداریــــد

یـه دیـوونـه بــر بـــــاد     که مـیـمونه در یــاد

یـه مــرد پــــر از درد     یه مجنون یه فرهـاد

*

هــمـه دلـخـوشـیـشـو     بـه گـیــتـار بـسـتــــه

هـمـه تـکـیـه گـاهـش     یــه دیـوار خـسـتــــه

هـمـش مـیــنــویـسـه     هــمـش مــیــنـــوازه

بــه امــیـــد راهـــــه     یـــه آغــــازه تــــازه

*

حـــتــی دلـنـشـیــــنـه     صـدای نـفـس هـاش

یـه سـاز قـدیـــمـــــی     شـده تـنـهـا همراش

واســــه عــابــــرای     خــیابون مـیخـونــــه

یــه لــبــخــنـد جـعلی     یــه آوازه خـــونــــه

*

هـمـه دلـخـوشـیـشـو     بـه گـیـتـار بـسـتــــه

هـمـه تـکیه گاهــش     یـه دیـوار خـسـتــــه

هـمـه راهـو رفـتـه     هـمـه جـارو گـشـتـــه

به هـرکـس رسـیده     دلـش رو شـکـستــــه

ولـــی بـــاز مــیـــره     بــا امـــیــــدی تـــازه

واسه اون،هر شکست     بــهـــتــریــن آغــازه …

 

 

 

https://www.academytaraneh.com/9217کپی شد!
1148
۱۰