عشق سرگردون

دارم میسوزم از دسته/تبی که تو به من دادی

خودت دلواپسم کردی/خودت بودی که بد کری

نمیدونم کجا میشه/تورواززندگیم خط زد

نمیدونم چطور رد شم/ازاین احساس بیش از حد

بگیر دستامو محکم تر/ توی دستات اگه میشه

بزاراین عشق سرگردون/تو آغوش تو پیداشه

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/9163کپی شد!
862
۸