بهم حق بده…

یکی مثل سایه تو این رابطه س…

که با من کنارت قدم میزنه…

شواهد همه حاکی از اینِ که…

داره بین ما رو به هم میزنه…

یه چن وقته رفتاره تو جوریه…

که داره به شکّم کمک میکنه…

به این سردی رابطه بین ما…

آخه هر کی ام باشه شک میکنه…

دیگه حس دستای تو،دستمو…

داره بی هوا،ساده پس میزنه…

منو فکرشم به جنون برده که…

تنت رو یکی دیگه دس میزنه..،

بهم حق بده از تو شاکی بشم…

واسه خاطراتی که دارم ازت…

تو میری و از تو ،تو دنیای من…

همین جای خالی میمونه فقط…

از این نویسنده بیشتر بخوانید: