..:: ترانه ی خز ! ::..

 

 این ترانه ی خـزو میخـونم     بـرای تــو عـزیـز جــونـم

مـن هـمون عاشـق تـنـهـام     که تو گفتی تنها میمونـم

اما حـالا بـبـیـن چـه جـوری     دور منو هزار تا حوری

گرفته، اسمم نوشته>> روی قلب تک تکشون،Wow!

آخ چـه حـال خـوبـی دارم     که تـو دیگـه نیستی کنارم

قـل و زنـجیـر کرده بـودی     دست و پا و این قلب پارم

V
V

ایـن ترانه ی خزو میخونم     فقط واسه اینکه میدونــم

لـــیــــاقــــت تــرانـه هـای     قـشـنگمو نـداری جونـــم

مـن هـمـونـیـم کـه واست     قـلـب غـریـبـه روشکوندم

بـه خــاطــر نگـاه نـــازت     نگـاه هرکـسی رو رونـدم

جــواب خـوبــیـامـو دادی     گــفـتـی مـیــری و آزادی

حالا من اینجامو تو اونجا     بـگـو پـیـش کیه شــادی

 

 

https://www.academytaraneh.com/9135کپی شد!
940
۱۲