دردت به جونم

دیگــــــــه تا زنــــده ام یادم می مونه … همیشـــــــــه اولیـــــن ماه بهارو
به من گفتی چشامـــــو دوست داری .. همین چشمای خیس و غصه دارو

دلــــــــــــت دریائیـــه از مهــــــــربونی .. من از چشمای تو عشق و میخونم
یه دنیــــــــــا درد داری تو وجـــــــــودت .. ولی دائم میگی "دردت به جونم "

میخوام کاری کنم غـــــــم کم بیــــــاره .. میخـــوام حال تو با من خوب باشه
به روی غصـــــــــــه ها باید بخنـــــــدی .. تمـــــــــوم دردهات باید دوا شـــه

من و تو مال هـــــــم شاید نباشیــــــم .. ولی تو فال هم هستیــم بی شک
مهم نیس هرچی دنیا سخ(سخت)بگیـره .. با لبخندای هم مستیم بی شک

از این نویسنده بیشتر بخوانید: