اگه میخوای به اینجا عادت کنی
باید به خیلی ها خیانت کنی
من که نمی تونم جای تو باشم
باید خودت باشی قضاوت کنی
*************
زمونه قسمتارو بهم زده
بدترین سرنوشت رو رقم زده
به خیلی از بی کسا نارو زدو
به جاش ازخیلی نا کسا دم زده
*************
مثل سگ شکاری بو می کشی
می بوسیش و سرش پتو می کشی
اما وقتی صحبت مال دنیاس
واسه داداشتم چاقو می کشی
*************
قرارمون این بود فقط بخندی
اما نه اینکه چشماتم ببندی
قبل اینکه بیای و دیوونه شی
بشین و ببین با خودت چندچندی!؟
*************
جوری پر بزن از نفس نیوفتی
هنوز وقت داری تو قفس نیوفتی
منو مقصر میکنی که چی شه؟
دست پیش رو میگیری پس نیوفتی!

از این نویسنده بیشتر بخوانید: