عشق یعنی

عشق یعنی با تو یک نفس پریدن
عشق یعنی ناز چشماتو خریدن

چشمارو بستن واز دنیا بریدن
دل به دریا زدن وموج وندیدن

عشق یعنی سر سجاده نشستن
ذکر تو گفتن وبه خدا رسیدن

من نمی تونم که عاشقت نباشم
دستاتو رها کنم از تو جدا شم

عشق یعنی تورو هر دقیقه دیدن
از لبات طعم حلاوت رو چشیدن

عشق یعنی یه عالم حرف نگفته
اما تو سکوت مطلق نشنیدن

کاش بشه یه روزی من عشق تو باشم
آخه من نمی تونم از تو جدا شم

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/91215کپی شد!
866
۲