فاصله…………

                   چی میشد اگه خدای آسمون/این همه فاصله رو خلق نمیکرد

                 رنگهارو فقط واسه گلها میذاشت/رنگ صورتای ما فرق نمیکرد

                 گریه ها تووچشم آدمانبود/خنده ها رو انحصاری نمیکرد

                 طعم خوشبختی رو هر کی میچشید/کاشکی اون عدالت و جاری میکرد

                 یکی پشت پنجره برف نمیدید/یکی از سرما تنش یخ نمیکرد

                 دیگه گشنه ای تو دنیا نمیموند/پیره زن سوزنش و نخ نمیکرد

               خدا جون هوشیاریمو ازم بگیر/من میخوام دوباره رویایی بشم

               برم اون دنیایی که فاصله نیست/عاشق دلهای دریایی بشم

              خودمو همرنگ آدماش کنم/میون مردمشون دعاکنم

              ببینم با چه زبون بهت میگن/منوازفاصله ها جدا کنم

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/9115کپی شد!
769
۷