تولد

تولد

روز تولدم شده من چی رو جشن بگیرم؟

دوروبرم کسی نیست، تنها و گوشه گیرم

کارم شده شبو روز غصه و گریه زاری

هشت ماهو هفت روزه که، ازم خبر نداری

عطری که دادی یادگار واسه روز تولدم

انقد برام عزیزه که یک ساله دارمش گلم

من موندمو یه خونه ای که پرشده زخاطره

این خونه، قلب منه که پاک شده زخاطرت

همه میان و میرن هیچ خبری ازت نیست

فراموشم کردیو عینه خیالتم نیست

حتی نشد که باشم یه امروزو تو یادت

بگو به غیر من کی اینجوری بد میخوادت؟

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/9112کپی شد!
930
۵