زندانی

چقدر تسلیم شدن خوبه
برای منه زندانی
اسیرم توی این خونه
تو تنها زنه زندانی
چقدر تسلیم شدن خوبه
توو زندانی که من حبسم
به پام زنجیره و اما
توو فکر عاشقی هستم
برای من توو این زندان
غل و زنجیر وجوده تو
تبسم های شیرینت
همین احساسه خوبه تو
وجودتو ببار نم نم
به این زنجیریه خونت
که این زندونی عشقت
میشه هر لحظه دیوونت

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/91051کپی شد!
794
۱۰