پرنده

پرنده مهاجرم بی تو دلم گرفته

پرنده مهاجرم بال و پرم شکسته

اسیر این قفس شدم

سرد تمام جونم

تو بیخیال من شدی

نگفتی من میمیرم

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/9099کپی شد!
816
۸