پرنده

پرنده مهاجرم بی تو دلم گرفته

پرنده مهاجرم بال و پرم شکسته

اسیر این قفس شدم

سرد تمام جونم

تو بیخیال من شدی

نگفتی من میمیرم

از این نویسنده بیشتر بخوانید: