تکفیر

واسه ما…وقتی تمثیل
شهادت زندگی میشه
که اوج بی نیازیمون
به حس بندگی میشه

هنوز فرهنگ این مردم
شهادت باورش میشه
کنار ذکر یا زهرا
خدا همسنگرش میشه

یه مشت مزدور استکبار
که درظاهر مسلمونن
یه عده قاتل بیرحم
همه هم دست شیطونن

نا وقتی رنگ دنیای
شما ایین تکفیره
دلای عاشق ما باز
به سمت کربلا میره

در باغ شهادت باز
میون سینه ها غوغاس
چون این تقویم خورشیدی
همیشه ظهر عاشوراس

شهادت واسه این مکتب
پر از آموزه و درسه
که از تکفیر واز تیغش
گلوی ما نمیترسه…..

توضیخ …این کار توسط صدا وسیمااجرا شده و به زودی منتشر خواهد شد

از این نویسنده بیشتر بخوانید: