کویر فاصله

تو و کویر فاصلت
سوزوندین این وجودمو
نزار بسوزه این وجود
نیازمه حضور تو

طنین فریاد دلم
شده سوار بال باد
صدای من تو راه توست
بکن تو این صدا رو شاد

تلاطم گرمای حاد
تو این کویر فاصلت
شبیه هیزمای خشک
شده حریق رابطت

رفتنتو دیدم و باز
کاری ازم بر نمیاد
تمام این عجز منو
دیدی و رفتی مثه باد

سیاه سفید چشم تو
صحفه شطرنج منه
نزار ببازم عشقتو
که معنیه رنج منه

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/90652کپی شد!
507
۴