مغرور

وقتی تمومه بودنم یک ذره ارومت نکرد
وقتی نوازش های من به عشق مهمونت نکرد
از چی بگم تا این غرور لعنتیم
نشکنه و ویرون نشه بی تو ، تموم زندگیم
وقتی که حرفای دلم دردی دوا نمیکنه
وقتی که بوسه های من دری رو وا نمیکنه
باید یه ذره دور شم شاید که برگردی به من
باید کمی مغرور شم شاید که برگردی به من
شاید که بعد از رفتنم نبودنم احساس شه
شاید که چشم تو به این دور بودنا حساس شه
تو فاصله با بغض میشینم نگاهت میکنم
تا جون بخوایو زندگیمو جون پناهت میکنم
باید یه ذره دور شم شاید که برگردی به من
باید کمی مغرور شم شاید که برگردی به من

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/90554کپی شد!
880
۲۰