عوض شدی

خیلی عوض شدی….
خیلی مرددی……
از چی دلت پره؟….
چرا باهام بدی…..

خیلی نمیگذره…..
ازوقتی دیدمت….
سخته ولی دارم….
از دست میدمت….

خنده نمیکنی…..
چشمات خیس خیس…..
پخشه هنوز همه……
عکسات روی میز……

با بی تفاوتی…….
قلبمو میشکنی…..
عوض شدی مثه…..
عطری که میزنی….

میترسم از غمی…..
که بعد رفتنت……
میاد سراغ من…..
چطور ببخشمت…..

چطور ببخشمت…….

https://www.academytaraneh.com/90548کپی شد!
837
۸