تو از جنس دلم(ترانه ی شماره۱)

تو از جنس دلم هستی دلم از جنس ِ بارونه

همون بارونی که نم نم می باره دونه به دونه

.

درختا شاد و خوش حالن به اصل و ریشه می بالن

ا گر چه شاخه ها خشکن اگرچه میوه ها کالن

.

  تموم زردی چهرم واسه ی احساس پاییزه

زمستون اومده ا ما یه برگی هم نمی ریزه

.

  چه میشه با نگاه ِ خود مرا بی من کنی امشب

سرای ِ سرد و تاریکم منو روشن کنی امشب

از این نویسنده بیشتر بخوانید: