ردپایی در برف

توو مسیری رفتی
که تهش بن بسته
از نفس می افتی
خسته میشی… خسته

ردّپاهاتُ برف
داره می پوشونه
دورِ چی می چرخی؟؟؟
دورِ چی دیوونه؟؟؟

به خودت می پیچی
توو دلت آشوبه
تو که مُردی پس چی
قلبتو می کوبه؟؟؟

گریه تُ می بافی
لابه لای شالت
من دلم قرصِ که
خوب میشه حالت

غزل زردوست
بهمن ۹۳

از این نویسنده بیشتر بخوانید: