دلم میگیره

وقتی دستامو ول کردی
بی خداحافظی رفتی
وقتی که منم می دونم
هیچ وقت م دوست نداشتی
دلم میگیره دلم میگیره
دلم میگیره دلم میگیره
وقتی عاشقت شدم من
به بن بست فکر نمی کردم
وقتی واست فرقی نداره
ندید چه جوری جون دادم
دلم میگیره دلم میگیره
دلم میگیره دلم میگیره
وقتی هیچی سرجاش نیست
وقتی سینم پر درده
وقتی ماهی رو می بینم
کنار ساحل جون می ده
دلم میگیره دلم میگیره
دلم میگیره دلم میگیره
وقتی که دوست دارم ها
خاک می گیرن توی سینه
بی وفایی و دورنگی
بایدم به دل بشینه
وقتی که دوستم نداری
بایدم دلم بگیره
وقتی که عاشقم نیستی
بایدم دلم بمیره

از این نویسنده بیشتر بخوانید: