دل بیقرار

من می خوام مال تو باشم

تو میگی فایده نداره

اما عشق من دروغ نیست

وای دلم چه بیقراره

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/9013کپی شد!
760
۱۰