یکی از ما دوتا….

میدونم حالت این روزا…

مث حال منه، خوش نیست…

تو هم قلبت داره تو سینه…

در جا میزنه ، خوش نیست…

تو هم درگیر کابوس و…

شبای سرد و بی نوری…

میریم از دست،این بازی…

اگه بمونه این جوری…

یکی از ما دوتا باید…

نجات میدادش این عشقو…

زمونه رفتنی میخواد…

همیشه اولین عشقو…

یکی از ما دوتا باید…

غرورش رو می برد از یاد…

با یه آتش بس فوری…

به این جنگ خاتمه می داد…

یکی از ما دوتا اما…

کدوم از ما نمیدونم…

زنی تو رسم تو نازه…

منم مردم، نمیتونم…

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/90118کپی شد!
750
۶