فلسفهِ فریبی

وقتی واژه ها رنگ می بازن به روزگار
وقتی جای عشق ، نفرت هارو میزارن یادگار
هزاران سوالِ من می مونه بدون پاسخ
جواب هایی که با هم ندارن تناسخ
دنیا پر شده از فلسفه و عرفان
عشق شده احتمالی برای صفرِ امکان
دیگه خستم از ناله هایِ ویولون سل
ذهــن هایی که مـبـتـلاء شــدن به ســل
آقای تاریخ ، گوش به آوایِ قدرت نده
لحظه ای مکث کن ، فرصت به شهرت نده
نزار این فلسفهِ فریبی ، فریبت بده
بــه ایــن کتـیــبــه ها حــس غـربـت نده
دنیا خالیشو از این وحشت لعنتی
بزار به آرامش برسم محنت لعنتی

از این نویسنده بیشتر بخوانید: