رو بومِ نفس های من

رو بومِ نفس های من

می خوای که بدونی دلم واسه تو
چه سهمی رو تو خونه قائل شده؟
همینو بگم غیر خورشید تو
یه سایه رو هر چیزی حائل شده

می خوای که بدونی کجای دلم
می شه یک نشون از تو پیدا کنم؟
همینو بدون غیر تصویر تو
نشد عکسی تو قابِ دل جا کنم

چه معلومه از حال چشمای خیس
تو تنها دلیلی واسه خوابِ من
تا رویاتو قلبم نوازش کنه
پر از اشک چشمای بی تابِ من

تموم زمانو ازم پس بگیر
دوباره بخند لحظه ای روبه روم
نزار فک کنم پشت دل خالیه
نزار پوچ باشه تهِ جستجوم

بخند تا همیشه برای دلم
نزار اخم چشمات خرابم کنه
یه دنیا سوال تو نگاهِ منِ
نزار که سکوتت جوابم کنه

فقط تو می تونی منو با خوشی
تو هر جا و هر لحظه همسو کنی
تو هر جایی که تنگ می شه دلم
می تونی تو دست دلو رو کنی

نگاه تو نقاشی قلبمه
رو بوم تموم نفس های من
تو وا میکنی یک دری از امید
به روی تموم قفس های من

از این نویسنده بیشتر بخوانید: