پنجره

تو میگی دوستم نداری
می کوبم سرو رو دیوار
تا بفهمی که چه جوری
تو رو میخوام واسه دیدار

از این نویسنده بیشتر بخوانید: