پنجره

تو میگی دوستم نداری
می کوبم سرو رو دیوار
تا بفهمی که چه جوری
تو رو میخوام واسه دیدار

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/9000کپی شد!
834
۸