فیلم سینمایی درام

کی به دلت نشسته تازگی ها
که با دلم سردی تو این اواخر

پاشو دلم وقت سفر رسیده
پاشو که اجباری شدی مسافر

اگه نشاطیم تو زندگیم بود
یه مدته که جاشو غم گرفته

زیادی خسته ام از اینکه هر کس
زیادی من رو دست کم گرفته

به لحنِ غگین صدای گیتار
به این چشایی که عزا گرفته

بگو کیه اونیکه تازگی ها
تو دل بی رحم تو جاگرفته

دلم کنار عکس تو میمیره
تنهاییام دوباره زنده میشه

تو جنگ دنیا با دل شکستم
مثل همیشه اون برنده میشه

عشق تو سایه سایه پا به پامه
نقطه ی عطفی تو ترانه هامه

قصه ی ما بنا به تصمیم عشق
یه فیلم سینمایی درامه

https://www.academytaraneh.com/89980کپی شد!
713
۶