من به اشعار خودم وای-حسادت کردم

من به این فاصله انگار که عادت کردم

آمدم پیش تو شاید که جسارت کردم

آمدم تا تو ببینی چه جسورم در عشق

آمدم یک دفعه احساس شجاعت کردم

گفته بودم که به کم طاقتی ام مشهورم

آمدم از دل بی صبر حکایت کردم

تا که دیدم تو غزل های مرا می خوانی

من به اشعار خودم وای-حسادت کردم

گرچه من نوبت دیدار رعایت کردم

تو ببخشم گر از این وضع شکایت کردم

غزلم پیشکش اول شهریور باد

روز خوبی که ز نزدیک سلامت کردم

از این نویسنده بیشتر بخوانید: