غریبه

یه دنیا شادی و لبخند / چقد من اشتبا کردم
یه طوفان قبل آرامش / دوباره هم خطا کردم

همه سعیم رو من کردم / ولی دستای تو شد مشت
تو این کابوس وحشتناک / یه شک احساسمونو کشت

پر از واژه شدم انگار / بهت از عشقمون گفتم
که از عرش اهورایی / تو باشی من نمی افتم

میری اما بگو اینجا / برنده آخرش کی شد؟
تو که حتی نپرسیدی / غریبه قلب تو چی شد؟

دلی رو که گمش کردی / کجای این هیاهو مرد؟
چرا تو قصه از اول / فقط رویای ما خط خورد؟

جوابت رو که بلعیدی ، / حساب کار اومد دستم
واسه یک لحظه خندیدن / هنوزم منتظر هستم

کنار راهیم که تو / دلمون رو جدا کردی
همینجا من واست مردم / تا اون روزی که برگردی

از این نویسنده بیشتر بخوانید: