دل وابسته

دل وابسته

نمیرم نه نمیرم از کنارت
میمونم توی زندون و حصارت
تورو میخوام تو هر حالی که باشی
میمیرم از منه خسته جداشی
به تو محتاج این قلب شکسته
آخه جز تو به هیچکی دلنبسته

ستاره هامو میشمارم همیشه
میدونم با تو چیزیش کم نمیشه
دل دیوونه و و ابسته ی من
به جز تو با کسی محرم نمیشه

نمیرم نه نمیرم از کنارت
میزارم قلبمو در اختیارت
میدونی زندگیم سهم تو میشه
میمونم پای عشقت تا همیشه
خودت میدونی که با تو میمونم
همیشه قدر این عشقو میدونم

ستاره هامو میشمارم همیشه
میدونم با تو چیزیش کم نمیشه
دل دیوونه و و ابسته ی من
به جز تو با کسی محرم نمیشه

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/89673کپی شد!
800