بگو لعنت

کلام اولت چیه؟
عزیز.دلبند شیرینم
نگو ماما.نگو بابا
بکن نفرین و نفرینم
.
.
.
.
بگو لعنت . بگو لعنت
به این دنیای بی انصاف
تو این هرز هزار شوهر
که هر ثانیه هست اجحاف

به این دنیا شدیم تبعید
نفسها مثل یک شلاق
همه محکوم به تشویشیم
به تنهاییه بی مصداق

اینجا باتلاقی از درده
پر از عشق هوس آلود
همه محکوم به این حسیم
با این احساس میشیم نابود

نشه حست هوس آلود
نمیخوره دلت پیوند
حست آلوده تر باشه
میشه یه حسه ارزشمند

تو حرفامو نمیفهمی
خدا رو شکر هنوز زوده
ولی یک مبتلا میشی
به این احساس آلوده…………….و تا بوده همین بوده

که همرنگ جماعت شی
نباشی وصله ناجور
تو هم باید مثال ما
بشی یک آدم منفور

باید با روزگار چرخید
یه دور با چرخه باطل
همینه روزگار ما
همین تکرار بی حاصل

از این نویسنده بیشتر بخوانید: