آخرین قرار

چادرو کیسه‌ی خوابو آتیش / قوطیای خالیِ تُنِ جنوب
بوی دود و کِتریو یه چای داغ / جِزْ جِزِ صمغِ عرق کرده‌ی چوب

چِکْ چکِ تندِ مرور خاطرات! / هقْ هقِ شبای بی حوصلگی !
آخرین قرارِ کُلبه‌ی شمال / مونده بودی که چه جور بِهش بگی

از چشات می‌شد همه حرفاتو خوند / ولی دوس داشت مِنّو مِن کردنتو!
اینکه دَس پاچه بشی هی بِکِشی / نخِ آویزونِ شالْ گردنتو!

خیلی دوس داشت زوزه‌ی گرگِ شبو! / آخه از ترس می‌پرید توو بغلت!
وقتی که یهو خودشو جا می‌داد / وسط دستای ماتو تنبلت!

عاشقِ لحظه‌ی مکث کردن تو / عاشقِ جنگ با یه آغوشِ سِتبر!
عاشقِ لحظه‌ی بازنده شدن! / توی عشق بازیِ آهو با یه ببر!
.
.
.
زوزه‌ی گرگه ولی هیچ کسی نیس / که به آغوشت پناهنده بشه!
خیلی وقته که رو شالْ گردنتَم / دیگه نخ نمونده تا کَنده بشه!

دلْ دلِ سرما وُ انگشتای سرد / گُرْ گُرِ بُراده‌های سُرخو زرد
توو کدوم خاطره‌ای گم شدی که / داره جنگلا رُ می‌گرده یه مرد!؟

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

859
۲۳