تو

چه آرامشی داره دیدن تورو
درست وقتی که از خودم خسته ام
دارم می برم از همه جز خودت
بدون که به تو خیلی دل بسته ام

کنارت نشستن منو تازه کرد
من از نو به دنیا نگا می کنم
خودم رو به کلی رها می کنم
من از تو به دنیا نگا می کنم

به دنیا نگا می کنم که تویی
یه دنیا که از خنده هات نو شده
ببین اینجا پیشت یکی خیلی بد
تو رو می خواد و عاشق تو شده

م.افق

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/8955کپی شد!
1027
۸