اجرای ترانه تو تحویل منی

توتحویل منی
بازم عید اومد ونیستی کنارم
دارم این لحظه هارو کم میارم
کنار هفتا سین سفره عید
یه سین از سبزی یاد تو دارم
صدای تیک وتاک قلب خسته
تو تحویل منی من شک ندارم
دلم ماهی شده تو تنگ سینه
یه سال دیگه باز چشم انتظارم
یه سال سیصدوچند روزه دیگه
تمومش کن دیگه طاقت ندارم

دانلود ترانه تو تحویل منی
آهنگساز -رصا بیگی
ترانه سرا -عابد صالح پور
باصدای احمدرضا بیگی
استدیو آوا
لینک دانلود

http://www.mp33.ir/mp33/tag%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF+%D8%A2%D9%87%D9%86%DA%AF+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF+%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%B1%D8%B6%D8%A7+%D8%AD%D8%A8%DB%8C%D8%A8%DB%8C+%D8%A8%D9%87+%D9%86%D8%A7%D9%85+%D9%84%D8%AD%D8%B8%D9%87+%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1

https://www.academytaraneh.com/89256کپی شد!
839
۱۰