تکیه گاه …

تکیه به من نکن برو -این خسته بی بال و پـــر
دنیا بهش پشت کرده و روو نفسای آخـــر

نمک رو زخم دل نپاش – تاب و تحملم کــــم
نگاه به چشم من بکن – غرق تو غصه و غـــم

پای قرار من نمون – نای رسیدن ندارم
می ترسم از یادم بری – یه جایی قالت بذارم

یه عمریه هم صحبت این کاغذای کاهیم
رو تک تک خطهای اوون – قلم تو دست و راهیم

یه دردی توو سینه دارم ، بهت بگم راهی میشی
می خوام که بغضت نگیره – دل خوش به حال واهی شی

ظاهرمو نگا نکن – یه دردی توو سینه دارم
شبا تا صب تو خلوتم – رو گونه باروون می بارم

دردی توو رگهام جاریه حس میکنم که کاریه
جدا شدن از تو واسم – اینجا بدون اجباریه

دوستدار همیشگی هم ترانه های گلم ..

https://www.academytaraneh.com/89205کپی شد!
957
۵۰