دلسرد شدی با من

****
دل ساده…سرکاری
شده دنیات یه ویرونه
****
بهت میگه دوستت داره
ولی افکارش حیرونه
****
دوباره غم …دوباره غم….
دوباره یکسره ماتم
****
دوباره یک تن خسته
که آتیشش زدی بازم
****
نشستی تو کنار من
ولی انگار یه زندونه
****
نگاهت رو به من دادی
ولی حواست بیرونه
****
تو دستت رو به من دادی
ولی نبضت منظم نیست
****
بگو که خالی میبندی
تو قلبت جام مقدم نیست
****
چقدر دستای تو سرده
هوات هوای طوفانی
****
نگاه من پر از درده
پر از دردای طولانی
****
همین مونده از اون احساس
که اون روزهای اول بود؟؟
****
همون احساس شیرینی
میمردی من رو ببینی!!
****
کجارفته پس ابرازه
علاقه های سنگینت؟؟
****
که من رو عاشقت کرده
کجا رفته؟؟ کجا رفته؟؟
****
دل ساده…سرکاری
شده دنیات یه ویرونه
****
بهت میگه دوستت داره
ولی افکارش حیرونه
****

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/8885کپی شد!
1179
۱۷