شاید

تمومش کن دیگه بسه
تمومش کن کم آوردم
میخوام پاشم واسه یک بار
بسه هرچی زمین خوردم
میخوام باشم پیِ راهی
که شاید واسه من بازه
خدا شاید داره واسم
یه راه تازه میسازه
میخوام این آخر قصه
یه جا واسه شروع باشه
سکوتو بشکنم تا که
زمان گفتگو باشه
نمیخوام ساده باشم تا
همه رد شن ازم ساده
یکم پیچیدگی خوبه
نجابت از مد افتاده
شاید این بهترین راهه
یکم از آدمی دور شم
بشم مثل تو از سنگو
شاید باید که مغرور شم

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

969
۵۶