فصل تو

دارم ها میکنم شب رو

مثه تصویر رو شیشه

فقط با رد عشقه که

همه چیمون عوض میشه

دارم می بینمت از دور

با اینکه خیلی تاریکه

تو شب های بلند تو

چه روزایی که نزدیکه

داره خورشید می چرخه

به سمت من به شکل تو

چه تغییر دل انگیزی

عجب فصلیه فصل تو

کنارت خیلی آرومم

تموم غصه ها خوابه

تو یلدای منی هر روز

شب من با تو مهتابه

" دهانم پر خواهش توست…
شب که می شود ، سرد که می شود ؛ تو را ها میکنم "

از این نویسنده بیشتر بخوانید: