برو

اشکای من داره میلرزه تو چشام
اشکای سردمو جاری نکن برو
خیره نشو به من بغضم رو حس نکن
اینقدر با دلم بازی نکن برو

این جاده با شماست من رو پیاده کن
هم مرز شونه هاش تا آخرش برو
دستاشو ول نکن اون شاده پیش تو
اون عاشق توئه با باورش برو

دنیا گذشته از روزای خوب ما
حالا تو مال اون اون مال تو برو
تو باغ خاطره حبس ابد نشو
واسه رها شدن آماده شو برو

چشمای من پر از تصویر رفتنت
این چند قدم رو باز آروم تر برو
پشت سکوت من فریاد ها به پاست
نشنو سکوتمو با گوش کر برو

از این نویسنده بیشتر بخوانید: