پاییز دل شکسته

ترانه ای که تیر ماه امسال به مناسبت تولد یک دوست خوب (پرهام ابراهیمی) متولد شد …

پاییزِ دل شکسته، بغضِ به دل نشسته
از هـمـه دل بـریـده، دل بـه ترانه بسته

بـخـون دوبـاره از مـن، تـا رد پـای بارون
بخون که بد کویرم، آهـای صـدای بارون

رو بغض این لحظه ها، زخم صداتو هک کن
چـیـنـیِ غـصـه هـا رو، بـازم پـر از ترک کن

نـبـضِ بـا غم تپیده، آهِ به لب رسیده
راویِ گریه ی من، با گریه قد کشیده

بغضتو می نویسم، اشک من و می خونی!
درد مـنـو کـشـیـدی، درد مـنـو می دونی

زمستون و بسوزون، تو غربتِ خیالم
آهای صدای گرمِ، ترانه های لالم …

از این نویسنده بیشتر بخوانید: