کاشکی میشد

کاشکی میشد که بیایی
دوباره همسفرم شی

اگه لایقم بدونی
دوباره تاج سرم شی

توی جاده رسیدن
دل من بی همزبونه

توی تنهایی عزیزم
زندگی نامهربونه

میبینم غبار غمرو
که توی نگات نشسته

تو عبور تلخ طوفان
شاخه دلت شکسته

از این نویسنده بیشتر بخوانید: