ازهمـــون لحظـــــه

ازهمون لحظه که یه نگاه توازسمت من کج کردی
نمیدونی بالبخندت کل بدنمو یهوتوفلج کردی
بمون بامن بامن دیوونه ترشو
تواین عشقوتوی هرثانیه ازبرشو
حالادستتوبده توبه دستم تاخیالم آروم بشه
توخودت خوب میدونی وقتی نیستی توسینه داغون میشه
حالاچشای نازتوبازکن توچشمام عشقونگاه کن
بااون حس خوب خنده هات بیاوبازعشقوصداکن
چه حسه خوبیه باهم توبارون دست تودست هم
بازم ازخوبی بگیموبازبشیم دیوونه ی غم
دنیارودادن بهم انگار وقتی توکنارمن هستی
بس که خوشحالمودور ازغم فکرکنم باشادی همدستی.

از این نویسنده بیشتر بخوانید: