پادشاه عشق

بیا از من حفاظت کن
تو این دنیای پر ترکش
تموم روز ُ می جنگم
شدم شبیه یه ارتش
بیا از من حفاظت کن
شبیخون خورده افکارم
دارم می جنگم و بازم
فقط فکر تو رو دارم
دارم بی تو تلف میشم
بیا و صلح ُ جاری کن
نذار اسیر بشم اینجا
بیا واسم یه کاری کن
واسم زندونه این دنیا
نگات دنیامو می گیره
تو میشی پادشاه عشق
واسم لشکر بکش دیره
بیا از من حفاظت کن
منم سرباز تو شاهم باش
تو تقدیر منی هر روز
فقط امشبو ماهم باش

از این نویسنده بیشتر بخوانید: