کجا بود این در قاموس تو

به مریم قدّیس بگید که من
سال ها اومدم به پابوس تو
سپردی یارم دست رقیب
نواختی به گوشم ناقوس تو

آه و وای و واویلای من
پس کجا رفته ای ، فریبای من
هنوزم در دلم مهر تو دارم
تو رو میخوام فقط ، زیبای من

جهانی کشیدی به رنگ عشق
تو منشور بودی و من طاووس تو
از وقتی رفته ای چشام گشته کور
خدایا بیافروز شب ، فانوس تو

آرزویی ندارم به جز
دیدن روی ناز شما
هر کجا هستی گلم
رو بگردان به سویم بیا

گرفتند زدستم ، عشقی که گفت
منم تا ابد ، ناموس تو
خدایا سوختم از دست غیب
کجا بود این در قاموس تو

شنیدم اومدی ، پر کشیدی
سایه ات افتاده ، بر سر ما
شونه هام آشیونه ی توست
بازند درها به رویت هما

سلطان عشق

۱۳/۷/۸۸

https://www.academytaraneh.com/8822کپی شد!
933
۷