نقطه سره خط

دلکم نقطه سره خط تورو دیدن شده عادت
نامه رو واست نوشتم واسه ی جوابه نامت
تورو خواستمت ببینم گفتی دیدار به قیامت
خواستمت سایه سرم شی گفتی که نمونده قامت
گفتمت یه فرصتی باز گفتی نمیوفتم تو دامت
گفتمت حرفمو گوش کن گفتی همه چیز نیستش به کامت
گفتمت پشیمونم من گفتی دیره واسه ندامت
گفتمت خوب میشه اوضاع گفتی رفته به وخامت
گفتمت برگرد تو پیشم منو کردی تو ملامت
خواستمت ببخشی من رو از این که نیست استقامت
میتونی بری عزیزم برو دیدار به قیامت

https://www.academytaraneh.com/88142کپی شد!
964
۱۰