قصه ی سکوت

قصه قصه ی یه مرده
توی بند بی کسی ها
حبس تنهایی تارو
همدم دلواپسی ها
قصه قصه ی سکوته
یه سکوت بی هیاهو
منه تن داده به مرداب
منه رگ داده به چاقو
توی هق هق شبونه
زیر گریه های بارون
رنگ بغض گرفت نگاهم
بی تو من شکستم آسون
بگو از کجا شروع شد
قصه ی نبودن تو
از گلایه خوندن من
از جدایی خوندن تو
***********
قصه قصه ی یه مرده
قصه ی شب زنده داری
بی صدا شکستن من
طعم تلخ بی قراری

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

995
۴۲