عاشقانه

فریادمیکشم ازعشق               کمکم کن که نمیرم

به گناه بی گناهی                  دست اعدام ونگیرم

منواین همه اشاره                 منوسقفی ازستاره

                   توی اینه های تقدیر

منودشتی ازشقایق             منوشب گریه ی عاشق

                 ته این غربت دلگیر

دختری مثله فرشته            عشق دیروزوهنوزم

ای همه بودونبودم             بی تواه سینه سوزم

کمکم کن بایه بوسه         راه احساس وبگیرم

تویه اعجازبزرگی           به  نگاه  تو اسیرم

بیاازاین من عاشق          من وتویه ما بسازیم

 بیا تو بستربارون             دلارو بهم  ببازیم

نزاراین همه سیاهی          روحم وازم بگیره

منودرگیرخودت کن         ای توماه شب تیره 

https://www.academytaraneh.com/8801کپی شد!
963
۶