(ای خدا معنیه زندگی چیه؟)

وقتی دنیامون پر از درد و غمه /// زیر بار غصه پشتمون خمه

وقتی آسمون مصیبت میباره /// تو چشا بغضه و اشک و ماتمه

………………………………………
ای خدا معنیه زندگی چیه /// اونیکه راضی و خوشبخته کیه
……………………………………..

وقتی سرنوشتمون تنهائیه /// وقتی مردن واسمون رهائیه!

وقتی از اول آشنا شدن /// تو دلا دلهره ی جدائیه!

…………………………………….
ای خدا معنیه زندگی چیه؟ /// اول و آخرش آوارگیه!
………………………………………………………………………………

چرا خوشبختی نصیبِ دیگرونه ما نداریم /// یه امیدی یه ستاره ای تو این شبا نداریم

چشامون یه دریا اشکه دلامون یه دنیا غم /// آخه تا به کی صبوری.. مگه ما خدا نداریم؟
……………………………………………………………………………..

توو کوچه باد خزونه /// آسمون با من و تو نامهربونه
دلامون پیر وشکسته ست /// اگه چهره مون جوونه
……………………………………….

ای خدا..معنیه زندگی چیه ؟ /// اونیکه راضی و خوشبخته کیه؟
ای خدا معنیه زندگی جیه؟ /// دنیامون جهنمه بی کسیه!

(۱۳۹۱/۸/۱۵) عباس مقدم

602
۴۷