ترانه خون شهر عشق

تورو دوست دارم مث "روز برفی"
مث" اطلسی "های گلدون ایوون
صدای تو تو گوش این شهر مونده
تو بهت غم و حسرت خیس بارون

از این فصل غمگین پردرد و حسرت
از این "عصر پاییزی" غم گرفته
رها کن منو "بغض" چشمامو واکن
تو این شهر نامرد ماتم گرفته

یکی بود "یکی هست" و حتی" هنوزم"
تو قلبای غمگین ما موندگاره
"تو میری" از اینجا ولی" کاش بدونی"
که عشق از تو و بودنت وام داره!

تورو دست اونی سپردم که حتی
"محاله بذاره که تنها بمونی"
خداحافظ ای ابروی ترانه
خداحافظ ای ناجی مهربونی

تقدیم به روح پاک هنرمند عزیز میهنمون
که تو اخرین لحظات زندگیش درد کشید
روحش شاد و یادش همیشه گرامی

https://www.academytaraneh.com/87930کپی شد!
1021
۲۸