پشیمونم

نمیدونم کجایی و چه حالی
همش تو فکرتم حالم عجیبه
تو رو حس میکنم اما یه حسی
بهم میگه شدم واست غریبه

تو رو داشتم ولی درکت نکردم
یه بغض کهنه ای توی گلومه
یه عمری همنفس بودی و حالا
یه لحظه دیدن تو آرزومه

پشیمونم پشیمونم عزیزم
دیگه آدم یه جایی کم میاره
پشیمونم با اینکه خوب میدونم
پشیمونی دیگه فایده نداره

یه چیزایی تو دنیا هست که گاهی
تا وقتی داریشون عادیه واست
ولی وقتی میرن تازه میفهمی
وجودش زندگی بوده نه عادت

تو رو کم دارم و این و میدونم
دلت شکست و رفتی داد بیداد
با آتیش خودم دارم میسوزم
خودم کردم که لعنت بر خودم باد

https://www.academytaraneh.com/87927کپی شد!
922
۱۹